התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        כבוד האשה - למה אתם שונאים אותי ! למה אני טמאה???

        מספר סידורי: 103896
        שאלה:
        היוש רביד, רציתי לשאול למה לפי היהדות נשים הן טמאות וצריכות ללכת למקווה כדי שזה יטהר אותן. רציתי גם להתעניין אם המדינה מציעה אשפוז פסיכיאטרי חדש לOCD שפיתחתי בגלל שכל ילדותי סיפרו לי כמה אני טמאה וכמה דם המחזור שלי הוא מזוהם. האם ישנו קו חם להתקשר אליו בפעם הבאה שאני שומעת את המשפט "ברוך שלא עשני אישה", או שאעבור ישר לחיתוך הוורידים?


        תשובה:

        אחותי היקרה, השאלה שלך כל כך חשובה ואת כל כך חשובה , שהחלטתי להשקיע בך תשובה ארוכה ומפורטת , כדי שאם את באמת מחפשת צדק ולא מחפשת לקנטר , אולי נזכה להציל עוד יהודיה מאבדון , התבוללות וחולי שלדעתי נגרם רק משנאת חינם.

        אמשול לך משל כדי שאולי תביני כמה את טועה וכמה את רחוקה מהאמת ואולי אם תזכי להבין את הדברים , תצליחי להבין שה' בסך הכל רוצה לשמור עליך ולא להזיק לך ולצער אותך , כפי שלצערי את מנסה להבין.

        משל פשוט שמסביר הכל בגובה העיניים - מקווה שתביני..
        כשאדם חלילה שובר רגל , הרופא דואג לגבס לו את הרגל , כדי לשמור ולהגן עליה מפגיעה ולאפשר לה להחלים בצורה טובה. אם הרופא לא יגבס את הרגל ואותו אדם ימשיך לשחק ולהשתולל הוא עלול לגרום לרגל נזק תמידי והאיחוי ייפגע.

        הדם של האשה נועד כדי להגן עליה ולשמור עליה !
        באותה מידה כשאשה מקבלת מחזור , היא חשופה ורגישה וכדי להימנע מזיהומים וחיידקים , הרחיקה התורה את הגבר מאשתו עד שהמקום יתאחה ויתאפשר להם לקיים שוב יחסים בצורה בטוחה ומוגנת , מי ששומע לעצת חז"ל זוכה להישמר מן המזיקים, מי שלא שומע לעצת חז"ל וחושב שהוא יותר חכם מהתורה ואפילו לועג לתורה פוגע בבריאות ילדיו (הרוחנית והגשמית) וכבר רמזו בזוהר שילדים שהוריהם לא שמרו טהרה כראוי ולא התרחקו בזמן הריחוק , יקשה עליהם לשמור תורה ומצוות משום שיש עליהם מעין קליפה "רוח מסאבא" שמקשה עליהם להתאוות לרוחניות ואם למרות הכל זוכים לעשות תשובה ומצליחים להתגבר על אותה קליפה , זוכים לשכר עצום מן השמים. 
        את כל המושגים האלה מסביר מדריך החתנים לחתן ומדריכת הכלות לכלה , לפני החתונה , אני מאוד מקווה שתזכי לקבל הדרכה ולהיחשף לסודות היהדות ולא להזין את עצמך ממידע שטחי ורדוד בכל מיני פורומים באינטרנט שמזהמים בני נוער תמימים.

        מי שלא לומד יודע רק לזלזל ולגחך , חבל...
        אם היית לומדת קצת תורה ומשתדלת קצת לעבוד על המידות שלך, היית מבינה שהחכמה הנפלאה המצויה בתורה באה להגן על האשה ולשמור עליה מכל מיני חיידקים, מחלות ואסונות, היות ויש זמנים שאם גבר ואשה יקיימו יחסים הדבר עלול להזיק לאשה מאוד, מה עשה ה' כדי להגן על האשה? נתן לה דם מחזור. דבר שבאופן טבעי מרחיק את הבעל שחפץ לשמור על קדושתו.

        אשה טמאה? אשה היא הדבר הקדוש ביותר בעם ישראל !
        האשה היא הדבר המקודש ביותר בעם ישראל , היא משולה לשכינה הקדושה
        האשה היא גם מקור הברכה של הבית , לא לחינם אמרה התורה שחייב אדם לכבד את אשתו , "אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו" , הגמרא במסכת בבא מציעא דף נט. כותבת: "והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו"
        תרגום: "וזה מה שאמר להם רבא לבני עירו כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו".
        בנוסף ה' יתברך מצווה על הגבר לכבד את אשתו ולעשות כל מה שתאמר לו.
        לא לחינם בבראשית כא' ציוה ה' את אברהם: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".
        וגם בזוהר מתואר שכל הברכות שבאות על האדם הכל בזכות אשתו ! "כל בירכאן דאתי קוב"ה לבר נש , ע"פ איתתיה הוא מעביר ליה" ועוד אמרו חכמים: "אמר רבי חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר: "ולאברהם הטיב בעבורה" (בבא מציעא דף נט.) ועוד אמרו חכמים במסכת חולין: "לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו ויתכסה במה שיש לו ויכבד את אשתו ובניו ביותר ממה שיש לו שהם תלויים בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם".
        ומי שרוצה לראות כמה הפליאה התורה באהבת גבר לאשתו שיעיין בספר פלא יועץ (באות א') בערך אהבת איש ואשתו ויבין כמה חייב כל אדם לכבד את אשתו כמו מלכה.

        אשה לא טמאה , הדם טמא.
        האשה לעולם לא טמאה , הדם המצוי בה טמא והוכרח להיות כך כדי לשמור עליה כדי להרחיק את הבעל ממנה , אחרת היה לה נזק מכך. (אם היית לומדת היית מבינה זאת)
        בנוסף, אל לנו לשכוח שהכל משתלשל מחטא אדם הראשון וחוה, שהרי האשה היא זו שגרמה את החטא מלכתחילה, לכן ה' יתברך ברחמיו הרבים, גלגל שאשה תסבול את צער הלידה וצער הדימום, אבל בד בבד דאג ה' יתברך למהול את הדין ברחמים , שכן הריחוק בימים האסורים גורם לאשה להישמר ממחלות וצרות ואם תבררי ותבדקי היטב תגלי שנשים שמקפידות לשמור על טהרת המשפחה (אפילו בקרב אחינו החילונים) שמורים יותר ממחלות , צרות ואסונות ואפילו הילדים שלהם בריאים יותר.

        וכך כותב הרמב"ן בספר ויקרא פרק יח' פסוק יט':
        אסר הכתוב להיות עם אשה נדה מפני שמדם הנידות לא נוצר ולד כלל... וכבר הזכירו הרופאים עוד שאם יהיה ניזון מדם משובח וכל מזונו מדם טוב אלא שנשתקע בתוכו מדם הנידות, יחמיץ אותו ויוליד בוולד שחין ואבעבועות למיניהם. ועל דעת רבותינו כמובא במדרש תנחומא, אם גבר משמש עם אשתו בזמן שהיא אסורה (בימי נדתה ואפילו בשבעה נקיים) הסבירות גבוהה מאוד שהצאצאים שתוליד יהיו בעלי מומים (צרעת) ואם חלילה ישאר ממנו בגופו (מאותו דם עכור) יהיה הוולד מצורע ולכן הרחיקה התורה את הגבר מאשתו בזמן זה כדי לשמור על בריאות הילדים וההורים. (לפרטים עייני שם עוד)

        סתם לידע כללי - ביהדות כדי להגיע לקדושה חייבים אשה.
        באיסלאם
        - האשה מכוסה ומוסתרת והגבר שולט בה והיא משרתת אותו כשפחה.
        בנצרות - כדי להגיע לקדושה יש להתרחק מן האשה , לכן יש כמרים ונזירות.
        ביהדות - כדי להגיע לקדושה חייבים אשה , רווק לא זוכה לקדושה כמו אדם נשוי.

        כבוד האשה - אתאיסטים:
        אתאיסטים - הם בד"כ תינוקות שנשבו , אני לא מאשים אותם הדור הזה קשה. אבל
        היות ואינם מאמינים בא-לוהים, אין להם חוקים בכל מה שקשור לנשים, ולכן אם יום אחד פשוט יימאס לו מאשתו והוא יחשוק באשה צעירה יותר ויפה יותר , הוא לא יהסס להחליף או לבגוד , כי אין לו חוקים , אין תורה שאוסרת עליו , אין מי שיעניש אותו , הוא מרגיש חצי א-לוהים עם כל הגאווה שלו , אז... אין לו דין ואין לו דיין , הוא הדיין , מחר מחרתיים הוא יכול פשוט לעזוב אותה ולחפש אחרת , וכמו שאומר הביטוי הידוע לכל: "אין לו א-לוהים" , בקיצור אתן לך עצה טובה , אם הוא בוגד ב-"מי שאמר והיה העולם" אם הוא בז לתורת אבותיו ולמסורת של עמו (בשוגג או במזיד זה לא ממש משנה) , אז לאשתו הוא לא יבוז? באשתו הוא לא יזלזל? אני לא הייתי לוקח סיכון ! אדם הגון וטוב , יודע לכבד את מסורת אבותיו ואת ההסטוריה של העם שלו , את פסח , שבועות , סוכות , אבל אדם שבז לא-לוהיו ולמסורת , יבוז גם לאשתו , מה שמניע אותו זה האגו שלו ומה שעושה לו טוב. חשוב לציין שאיני מזלזל באתאיסטים , אני רק חושב שלא כדאי לבת מלך לקחת סיכון ולהתחתן עם אדם שמנותק מהעבר שלו , כי אדם בלי עבר זה אדם בלי עתיד. (רק היום קיבלתי שאלה באתר שבה כותב לי מישהו שהוא ביקר בבית ספר חילוני והיו שם כמה אתאיסטים והם אמרו שהם אוכלים חמץ בפסח וחלק מהם אפילו קיימו משכב זכר עם גברים נשואים ורווקים , אני לא חושב שכדאי להכליל אבל אפשר בהחלט לקבל כיון ולהבין באיזה סוג של אנשים מדובר, אני מאוד מקווה שהם יזכו לעשות תשובה כי הדור הזה באמת קשה ואני לא מאשים אותם , חלק גדול מהם הם בסך הכל תינוקות שנשבו , אין להם מושג מה זה אמונה , הם לא גדלו על זה ולא חונכו לזה , הם אנשים מקסימים שבסך הכל לא קיבלו חינוך יהודי טהור זה הכל)
        יהי רצון שהם יחזרו בתשובה ונזכה כולנו לאהוב אחד את השני וגם את השונה.
        בקיצור , אם את רוצה בעל טוב והגון , תשתדלי להתחתן עם יהודי מאמין זה הכל.

        יש לי משהו הרבה יותר טוב מאשפוז פסיכיאטרי בשבילך צדיקה.
        בנוגע ל-OCD - אני ממש מצטער לשמוע שאת סובלת מחרדות- Obsessive Compulsive Disorder , אני לא יודע מי אמר לך כל הזמן שאת טמאה והדם שלך מזוהם , קשה לי להאמין שכך חינכו אותך וגידלו אותך , אני מעולם לא שמעתי שמישהו דיבר כך לבנות או חינך כך בנות , זה פשוט מזעזע לשמוע שכך חינכו אותך. אבל אני מוכן להתפלל לרפואתך ולשלומך ואף להציע לך כמה הצעות פשוטות שעשויות לעזור לך , רק חשוב להבהיר שההצעות לא באות להחליף ייעוץ רפואי , אינך חייבת ליישם אותם זה רק בגדר עצה טובה מאדם פשוט , אני לא רופא ולא רב מוסמך , אני אדם פשוט שבסך הכל מעוניין לעזור והלוואי שאצליח לעזור לך להרגיש טוב יותר צדיקה.

        טיפים נפלאים - לא במקום ייעוץ רפואי.
        לפני הכל אני חושב שכדאי שתהיי בקשר עם איש מקצוע ותעשי כל מה שיורו לך הרופאים , אבל הכל בתיאום עם הרב שלך ו\או הרבנית שלך , כדאי שתהיה לך רבנית.
        א) תקפידי על נטילת ידיים ותקראי את התגובה הבאה - אני לא נוטלת ידיים בבוקר
        ב) עייני בתגובה הבאה העוסקת בפחדים - אני פוחדת ממחלות ממוות ועוד...
        ג) טיפ נפלא שעניתי בעבר - מי שלא נוטל ידיו לאחר אלה עשוי לצאת מדעתו.
        ד) עצה מדוד המלך - מי שרחוק מה' , רחוק מהבטחון והבוטח בה' חסד יסובבנו.
        ה) מי שרוצה להפסיק לדאוג - שיתחזק בבטחון - טיפ נחמד שאני מקווה שתזכרי:
        במילה דאגה יש את כל האותיות מא' עד ה' חוץ מהאות ב' , האות ב' מסמלת בטחון , לכן אדם שיש לו דאגה אין לו ב' , אין לו בטחון. (חג שמח וכשר מאורלנוער)

        בנוגע למשפט: "ברוך שלא עשני אשה"
        התשובה פשוטה , הגבר מברך ברוך שלא עשני אשה כי הוא זוכה לקיים יותר מצוות ואם הוא היה אשה הוא היה פטור מחלק נכבד מהמצוות , האשה מברכת: "ברוך שעשני כרצונו" כי היא נולדה מתוקנת יותר מושלמת יותר , היא לא צריכה כל כך הרבה מצוות כדי להגיע לתיקון שלה , כדי להיות קדושה וטהורה , היא קדושה מטבעה ולכן היא מברכת: "ברוך שעשאני כרצונו" כלומר: "ברא אותי עם הרצון שלו" מתוקנת וטהורה.
        כל מה שצריך זה ללמוד את החומר ולא לזלזל ולחשוב שכל מה שאומרים בחוץ נכון, הרבה נערים (בעיקר רחוקים) מנסים לחפש את הדברים הרעים בדת , בד"כ מדובר באנשים פחות חכמים , כי חכמים יודעים לחפש את חצי הכוס המלאה ולא את החסרונות , מי שמחפש חסרונות בדת , מחפש חסרונות בכל דבר , כי זה הטבע שלו להיות שלילי , להרוס , לשבור , לגרום נזק , להרע , תתרחקי מאנשים כאלה. יש אנשים רחוקים (חילונים , אתאיסטים , כופרים) שלא כופרים מתוך רוע או חלילה בכוונה , אלא מתוך בורות וחוסר לימוד וידיעה , אם הם יודעים להעריך את התורה ולומר עליה גם דברים טובים , סימן שהלב שלהם טהור , הם אנשים חכמים שפשוט נקלעו למציאות קשה וכמעט בלתי אפשרית , יהי רצון שה' יחזיר אותם בתשובה.
        זיכרי ! חכם מסתכל על חצי הכוס המלאה (חצי כוס מלאה - ראשי תיבות חכם)
        אפילו אתאיסט או חילוני או כופר - אם יש בו חכמה , אזי יחפש טוב בכל דבר בחינת: "איזהו חכם הלומד מכל אדם" לא היורד על כל אדם. בהצלחה בחיים צדיקה אם יהיו לך עוד שאלות אני כאן כדי לעזור מכל הלב וללא תשלום , לשם שמים מתוך אכפתיות ואהבת ישראל אמיתית.  

        לסיכום: אני מקווה שמהיום והאלה תביני שאת קדושה וטהורה וגם אם לפעמים את מרגישה לא ממש טהורה , זיכרי ! זה לטובתך , ה' רוצה לשמור עליך , אני רק מקווה שבע"ה כשתתחתני תקפידי לשמור על טהרת המשפחה כדת וכדין כפי שהמליץ הרמב"ן הקדוש , בנוגע ל-OCD אני מבטיח להתפלל לרפואתך , את נשמעת לי נערה חכמה ומקסימה ויש לך הרבה שכל , אני רק מקווה שתתרחקי מהחברים המקולקלים שלך שמכניסים לך שטויות לראש. בנוגע לקו החם (אנחנו כאן בשבילך) בנוגע לחיתוך הוורידים , אני מקווה שאחרי התשובה הזאת , את תחייכי ותביני כמה את שווה וכמה אין דבר קדוש ונפלא יותר מבת מלך ! זיכרי ! האשה משולה לשכינה.

        צפייה בקטעים הבאים תועיל לך מאוד:

        .
        .

         

        תגיות:
        אתאיסטים אתאיסט OCD טומאה טמאה מחזור דם דם מזוהם שלא עשני אשה שלא עשאני אשה חיתוך הוורידים מקווה יהדות נשים טמאות נצרות איסלאם פסיכיאטרי קו חם כבוד האישה בדתאישה בדתיחס לאישהיחס דתי לאישה
        חדשות אורלנוער
        • שובבים
         ביום שלישי הקרוב יד אדר תתקיים סעודת פורים באולמי ויגו הקהל מוזמן
        • שיעורי הרבנית
         שיעורי הרבנית מיטל מתקיימים בימי ראשון בבית הכנסת תפארת אחים. בימי שני בבית ספר אור לציון בשעה 20:30 לבנות בלבד בימי שני מתקיימים השיעורים בבית ספר אור לציון, חנייה בשפע
        • שיעורים קרובים
         בימי שלישי וחמישי בבית כנסת תפארת אחים רחוב שדרות מנחם רפאל 1 בשעה 21:00 קבלת קהל החל משעה 20:00 בתיאום מראש בווטסאפ: 0504106657 באותו יום.
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות הווטסאפ שלחו הודעה למספר: 0504106657 עם השם שלכם ובקשו להצטרף
        • מעוניינים להפיץ?
         כל מי שמעוניין לעזור בהפצה של סרטונים או בעריכה של סרטונים שיצור איתנו קשר ונשלב אותו במפעל זיכוי הרבים.
        • שיחה עם הרב
         קבלת קהל בימי שלישי וחמישי בין השעות 20:00 ל-21:00
        • שיעורי הרב
         ימי שלישי - ליקוטי מוהר"ן + המורי ימי חמישי - תניא + בן איש חי

        מדור פרסומי

        זמני היום

        סקר