התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        עורכת דין - למה אשה פסולה לעדות?

        מספר סידורי: 102307
        שאלה:
        כעורכת דין כתבתי צוואה לזוג חרדים. הצוואה נחתמה על פי הסכמת המצווים. שני עדי החתימה עורך דין, ועורכת דין (אני) שניהם חילוניים. עם קבלת הצוואה, פנו המצווים לרבנים שלהם והאחרונים טענו שהצוואה איננה תקיפה משני טעמים: א. אחת העדות אישה (עורכת הדין) ב. על אחד העדים להיות דתי. לדברי המצווים יש צורך בשני עדים זכרים ולפחות אחד מהם צריך להיות דתי. השאלה: האם 2 התנאים אומנם מייתרים את תקפות הצוואה.


        תשובה:
        אחותי היקרה, למרות שאמרו חכמים שלאשה יש בינה יתירה , אשה פסולה לעדות , לא בגלל חוסר האינטלגנציה שלה , להיפך יש נשים שחכמות הרבה יותר מהגברים , אלא
        משום כבודה , שכן ידוע שלפעמים מפעילים לחץ על העדים ו-"דוחקים אותם לפינה" , "שואלים אותם שאלות קשות" , "מביכים אותם רבות" , את כל זה חסכה התורה מהאשה , שכן לא ראוי להשפילה ולבזותה בצורה כזאת , לכן במקרים מסויימים כשיש צורך לגבות עדות מהנשים , פסק הפתחי תשובה שבית הדין שולח שליחים ולא מטריח את האשה לבוא לבית דין ו\או לסבול חקירות שכן כבר ראינו שפסק הר"ן "אין בודקים את האשה בדרישה וחקירה"

        אבל זה ממש לא בגלל שאשה לא נאמנה , ועובדה שפסק בשו"ת אגרות משה יו"ד ב', מד' , שמותר לאשה להיות אפילו משגיחת כשרות ואף נאמנת להעיד על מוות של אדם כדי להתיר את אשתו להינשא בשנית וכיוצב'.

        וגם אם במקרה שלך לא שייך שילחצו אותך , יביכו , ישפילו ו\או יתייחסו אליך בצורה מזלזלת כזו או אחרת , ברגע שכך פסקו חכמים , אנו אין לנו אלא ללכת אחר הוראת רבותינו.

        והיות ונפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן לה' סעיף י"ד - שנשים פסולות לעדות.
        וכן כתב הרמב"ם בהלכות עדות, בפרק ט', הלכה ב: "נשים פסולות לעדות מן התורה", והוכיח זאת גם מלשון הכתוב: ´על פי שנים עדים´ (דברים טז' ו') - לשון זכר ולא נקבה"
        לכן עדות של אשה אינה קבילה ע"פ דין תורה. (עד כמה שידוע לי לפחות.)
        עיון נוסף תוכלי למצוא בקישור הבא: "אשה פסולה לעדות"

        חשוב לדעת:
        לא כל אדם כשר להיות עד , התורה מזהירה אותנו ואומרת: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" (שמות כג',א') רבי נתן אומר "אל תשת רשע עד" , "אל תשת חמס עד"
        כלומר: החמסנין והגזלנין פסולים לעדות שנאמר: "לא יקום... עד חמס באיש".

        לא כל אדם רשאי להעיד ישנם ארבעה סיבות לפסילת עדות.
        א) אופי האדם. (אמין \ לא אמין \ מהמר \ משחק בקוביה)
        ב) האם יש לאדם נגיעה בדבר? (יש לו אינטרס כזה או אחר להעיד?)
        ג) האם יש לו קרבה משפחתית? (אסור שתהא קרבה משפחתית לתובע ו\או לנתבע)
        ד) האם הוא רשע , עם הארץ , מומר? (ליקוי בשמירת המצוות עשוי לפגום באמינותו)

        המשנה בסנהדרין מפרטת את פסולי העדות:
        ואלו הן הפסולים: "המשחק בקוביה והמלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית.
        אמר רב יהודה אימתי? בזמן שאין להן אומנות אלא היא, אבל יש להן אומנות..- כשרין.

        ומי נחשב עם הארץ שפסול לעדות?
        הגמרא במסכת קידושין כותבת כך: וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב, אמר רבי יוחנן ופסול לעדות וכנראה שמאמר זה מכוון לאותם עמי הארץ שהזכרנו קודם לכן כמובא בברכות דף מז:

        מסכת ברכות דף מז' עמוד ב':
        תנו רבנן: איזהו עם הארץ? כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית, דברי רבי אליעזר. רבי יהושוע אומר: כל שאינו מניח תפילין. בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו. רבי נתן אומר: כל שאין לו מזוזה בפתחו. רבי נתן בר יוסף אומר: כל מי שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה. אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שימש ת"ח.

        האם חילוני נחשב לעם הארץ?
        המושג חילוני בכלל לא מובא בחז"ל , לא במקרא , לא במשנה ולא בתלמוד ולכן מושג זה הומצא ואינו קיים כלל וכלל , המושג שבו השתמשו חז"ל הוא "עם הארץ" , יש שלושה סוגים של עמי ארצות.
        עם הארץ המקראי - הכוונה לעם היושב בארץ \ אזרחי המדינה וכיוצב'.
        עם הארץ במשנה - בעיקר יהודים שלא ממש מקפידים על מעשרות וטהרה.
        עם הארץ בתלמוד - אדם גס רוח וחסר תרבות.
        לכן לעניו"ד חילוני שגר בארץ, שומר על טהרה ומעשרות ובעל דרך ארץ אינו עם הארץ.

        טוב נסכם בערך את מה שלמדנו.
        א) אשה פסולה לעדות מפאת כבודה.
        ב) צריך שני עדים זכרים כפי שדוייק מלשון הפסוק.
        ג) גם העדים הכשרים צריכים להיות יראי שמים והגונים דיו.
        ד) חילוני שמכבד את המסורת ויש לו זיקה ליהדות והוא שומר טהרה אינו עם הארץ.

        לסיכום: אחותי היקרה, לאור האמור לעיל, אני מאוד מקווה שתצליחי להבין את ההיגיון שבדברי חז"ל וגם אם לא תביני, כבר אמרו חכמים, "אם ריק הוא.. ריק הוא מכם" אם אנחנו לא מבינים משהו , זה רק בגלל מיעוט הבנתנו ותפיסתנו , כי מה אנחנו ליד חז"ל? בחינת: אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים
        בקיצור , יהי רצון שנזכה ללמוד יותר , להחכים יותר ולהבין את גדולת חכמינו ז"ל.

        שאלות ותשובות דומות.
        א) אני לא ממש מבינה את מעמד האשה ביהדות.
        ב) שוביניזם - למה הגבר והאשה לא שווים????
        ג) למה אתם מפלים בין גברים לנשים זו בושה !!!
        .        תגיות:
        אשה פסולה לעדות צוואה מעמד האשה עם הארץ חילוני
        חדשות אורלנוער
        • שובבים
         ביום שלישי הקרוב יד אדר תתקיים סעודת פורים באולמי ויגו הקהל מוזמן
        • שיעורי הרבנית
         שיעורי הרבנית מיטל מתקיימים בימי ראשון בבית הכנסת תפארת אחים. בימי שני בבית ספר אור לציון בשעה 20:30 לבנות בלבד בימי שני מתקיימים השיעורים בבית ספר אור לציון, חנייה בשפע
        • שיעורים קרובים
         בימי שלישי וחמישי בבית כנסת תפארת אחים רחוב שדרות מנחם רפאל 1 בשעה 21:00 קבלת קהל החל משעה 20:00 בתיאום מראש בווטסאפ: 0504106657 באותו יום.
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות הווטסאפ שלחו הודעה למספר: 0504106657 עם השם שלכם ובקשו להצטרף
        • מעוניינים להפיץ?
         כל מי שמעוניין לעזור בהפצה של סרטונים או בעריכה של סרטונים שיצור איתנו קשר ונשלב אותו במפעל זיכוי הרבים.
        • שיחה עם הרב
         קבלת קהל בימי שלישי וחמישי בין השעות 20:00 ל-21:00
        • שיעורי הרב
         ימי שלישי - ליקוטי מוהר"ן + המורי ימי חמישי - תניא + בן איש חי

        מדור פרסומי

        זמני היום

        סקר