התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        עד כמה הנחת תפילין באמת כל כך חשובה?

        האם הנחת תפילין באמת כל כך חשובה? אם פספסתי יום או
        יומיים, זה באמת כל כך חמור? אני אגיד לך את האמת כבודו
        בעוד כמה שבועות יש לי טיול שנתי ואני לא יודע אם כדאי לי
        להביא לשם את התפילין או לא, מצד אחד הטיול הוא במשך
        יומיים ואני רוצה להניח תפילין כל יום, אבל מצד שני התפילין
        עלולים חס וחלילה להישבר או להיפגם? 

                 תשובה:
        אחי היקר , תפילין עולות 2,500 ש"ח , הפלאפון שלך עולה פי 2
        למה אתה לא שואל את אותה שאלה על הפלאפון? למה אתה לא
        אומר אולי נשאיר את הפלאפון בבית, שלא יישבר? לפלאפון יש
        זכוכית גם הוא יכול להינזק (הרבה יותר מהתפילין) אבל על זה 
        אתה לא שואל בכלל, כי ברור לך שטיול בלי פלאפון זה לא טיול.
        כי בלי פלאפון אתה לא יכול לזוז נכון? אז אני מודיע לך חגיגית
        שאם היית יודע כמה גדולה מעלת התפילין היית בוכה על כל
        יום שלא זכית להניח בו תפילין. והיית קונה נרתיק חזק ולוקח 
        איתך את התפילין לכל מקום שאתה הולך, היום יש נרתיק 
        מעולה שנקרא: "תפידנית" תקנה לך אחד כזה. ויהי רצון שה'
        יתן לך חכמה בינה ודעת לא לפספס מצוות יקרות בעוה"ז.

        אין מצווה גדולה מהנחת תפילין.
        אח יקר , אין מצווה גדולה בעולם הזה יותר מהנחת תפילין
        נשמה , כואב לי שבני הנוער לא יודעים את זה , אבל אולי
        בזכות השאלה שלך , הרבה בני נוער יקראו את התשובה
        שכתבתי לך ויבינו כמה גדולה מעלת התפילין.

        מעלת התפילין על קצה המזלג.
        "אין לך מצוה גדולה בכל מצוות עשה שבתורה, יותר ממצות
        תפילין! , שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, בין תורה שבכתב
        ובין תורה שבעל פה. שנאמר: "למען תהיה תורת ה' בפיך". 

        (הרא"ש, הובא בב"י שם וכן מובא בתשובות הגאונים שערי תשובה, סימן קנג'.)

        כל עוונותיו נמחלין.
        וכן אמר רבא כל המתעטף בציצית ומניח תפילין וקורא קריאת
        שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואביי אמר ערב
        אני לו שאין אש של גיהנם שולטת בו. ואמר רב פפא ערב אני
        לו שכל עוונותיו נמחלים. (
        הטור סימן ל"ז:) 

        אדם שמניח תפילין משפיע על כל העולמות.
        אמר ר' חיים מוולאז'ין זצ"ל, שלכל יהודי בעולם ישנה עוצמה
        וכח אדיר ע"י התפילין, שהוא אור גדול לנשמה, והוא המקשר
        בין היהודי אל כל העולמות העליונים, אשר על ידם יכול האדם
        לשלוט ולהשפיע בכל העולמות, כאשר רצועה אחת אחראית
        על החסד, והשניה על הדין. 

        התפילין שומרות על האדם.
        אדם שמניח תפילין זוכה לשמירה מעולה והגנה. בהלכה
        נפסק, שאדם שלא הניח תפילין ויש באותו יום חשש סכנה
        מותר לו להניח תפילין ולהסיר אותם רק לצורך השמירה.

        מי שמניח תפילין כאילו קיים את כל התורה כולה.

        "אמרו ישראל לפני הקב"ה: "ריבונו של עולם, אנו רוצים להיות
        יגעים בתורה יומם ולילה אבל אין לנו פנאי!" אמר להם הקב"ה:
        "קיימו מצות תפילין, ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים
        בתורה לילה ויום" 
        (מדרש תהלים מ' א')


        כל העשירות וההשפעות הטובות בזכות התפילין.
        רבי נחמן מברסלב זצוק"ל כתב על קדושת התפילין: "מהם
        עיקר העשירות וכל ההשפעות טובות. וכשפוגמין בתפילין
        ח"ו - בא עניות ובזיונות ובושות, וחייו תלויים מנגד רח"ל".

        כל מי שמניח תפילין כאילו בנה מזבח והקריב קרבן.
        אמר ריש לכיש כל המניח תפילין מאריך ימים, נאמר בברכות
        אמר רבי יוחנן כל הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה,
        יפנה וייטול ידיו, יניח תפילין ויקרא קריאת שמע, ויתפלל עם
        התפילין. והעושה כן מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח
        והקריב עליו קורבן. שנאמר "ארחץ בניקיון כפיי ואסובבה
        את מזבחך ה' (מסכת מנחות דף לה:) 

        זוכה להיות ראוי לדור בארץ הקודש.
        "כדתני דבי רבי ישמעאל: עשה מצוה זו שבשבילה תכנס
        לארץ" (גמרא מסכת קידושין דף לז:)

        זוכה מי שמניח תפילין לעוז וגבורה.
        "ומנין שהתפילין עוז הם לישראל? דכתיב: וראו כל עמי
        הארץ כי שם ה' ה. נותנת עוז לישראל5 נקרא עליך ויראו
        ממך, ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש"
        (גמרא מסכת ברכות דף ו.)

        שמונה מצוות עשה בכל יום.
        "כל המניח תפילין מקיים שמונה מצוות עשה בכל יום, שהרי
        יש שם ארבע פרשיות, ובכל אחת מצות עשה של יד ומצות
        עשה של ראש." 
        (כף החיים)


        לסיכום: אח יקר , כמו שאתה לא מתלבט אם לקחת את הפלא'
        שלך כי הוא חשוב לך. (למרות שרוב הפלאפונים היום מצערים את ה' כיון
        שיש בהם בזבוז זמן, וחוסר צניעות ולשון הרע וכו') 
        אז את התפילין לא
        תיקח? שיש בהם שמירה, ברכה, עשירות הגנה ונחשב לאדם
        שהניחם כאילו קיים את כל המצוות כולן. תפילין של ראש 
        שומרות לאדם על הראש ונותנות לו כח לגבור על יצרו הרע
        ולשמור עצמו ממחשבות והרהורי עבירה. תפילין של יד
        מסייעות לאדם לשמור על קדושת ידיו שיהיו נקיים מעבירות
        ויזכה שה' ישלח ברכה בכל מעשה ידיו. ויינצל מאזהרת הנביא
        "גם כי תרבו תפילה אינני שומע , ידיכם דמים מלאו".

        נ.ב - אני בטוח שגם חברים שלך לא יודעים כמה גדולה מעלת
        התפילין, אשמח אם תדפיס את התשובה הזאת ותקרא אותה
        לפני החברים באוטובוס, במיקרופון , או סתם ככה בין החברים
        ותהיה לך זכות גדולה, ה' יצליח דרכך צדיק. שתהנה בטיול. 
        ...

          
        ...

        ...
                  תגיות:
        תפיליןמעלת התפיליןמצוות תפיליןאין לך מצווה גדולהכל עוונותיו נמחליןתפילין של ידתפילין של ראש

        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים