התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        איך זוכים לנס? ומי ראוי שיעשה לו נס?

        מספר סידורי: 156789
        שאלה:
        הרב רביד מה צריך לעשות כדי לזכות לנס?


        תשובה:
        שלום וברכה.
        נס הוא שינוי דרך הטבע, כדי לזכות שה' יתברך ישנה
        עבורנו את הטבע עלינו לשנות את הטבע שלנו מידה
        כנגד מידה. דהיינו, כאשר אדם מוסר נפש ומשתדל
        בכל כוחו לעשות רצון ה' נגד הטבע שלו גם ה' יתברך
        מתנהג איתו באותה הנהגה ולכן הצדיקים שמסרו נפשם
        זכו שנעשו להם ניסים באופן תדיר. הגמרא אומרת
        (סנהדרין לז:) "אע"פ שבטלה סנהדרין 4 מיתות בי"ד
        לא בטלו" ולכן אנשי דור המבול שהיו פגומים בעריות
        ובגזל ע"פ הדין מיתתם בחנק ולכן טבעו במבול (חנק)
        אולם, יוסף הצדיק שניצל מאשת איש, אין ראוי שישטוף
        אותו הים ולכן נבקע הים מפניו שנאמר: "הים ראה וינוס"
        מכאן שכאשר אדם גובר על יצרו וטבעו ה' יתברך משנה
        את טבע העולם כלפיו באותה מידה. ורק בזכות יוסף
        אומר הכלי יקר, אגב זה זכו ישראל לעבור בים סוף.

        "ארבעה דברים מקרעים דינו של אדם".
        פעמים רבות שנגזרות על האדם גזירות בגין מעשיו
        בגלגול זה או בגלגול אחר. למשל, אדם שחילל שבת
        נגזרת עליו מיתה (עני משול למת, עיור משול למת
        מי שאין לו ילדים משול למת וכיוצב') אולם, תמיד אפשר
        לבטל את הגזירה. ברגע שאותו אדם עושה תשובה וחוזר
        לשמור שבת יש עליו מיתוק של הדין ואם ירחם על אחרים
        סופו שירחמו עליו שנאמר: "כל המרחם על הבריות מרחמים
        עליו מן השמים". ואם נגזרה עליו מיתה, יתן צדקה ויוושע
        שנאמר: "צדקה תציל ממוות", צעקה (תפילה) מסוגלת
        לבטל גזירה, שינוי מקום (משנה מקום משנה מזל) 
        שינוי מעשה וכיוצב'.

        מי זוכה שנעשים לו ניסים מעל הטבע?
        א. מי שבורח מעבירה זוכה שנעשים לו נס. ("יוסף הצדיק")
        שנאמר: "כל שבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושים לו נס".
        ב. מי שמאמין באמונה שלימה שה' יושיע אותו ומתפלל
        זוכה ורואה ישועות שנאמר: "איש אמונות רב ברכות" (משלי)
        ג. מי שמודה על נס שנעשה לו ואמר עליו שירה זוכה שעושים
        לו נס אחר. (בראשית רבה נה.) וכבר גילה דוד המלך ע"ה
        שמי שמודה לה' יתברך זוכה ופותחים בפניו את כל השערים
        שנאמר: "בואו שעריו בתודה" (ע"י אמירת תודה זוכים לישועה)
        ד. תפילה על קברי צדיקים גם היא מסוגלת לשנות את הטבע
        וכפי שראינו שעשו גדולי ישראל כגון כלב בן יפונה ורבים כמותו
        בדורנו עשו כן וראו ישועות מעל לגדר הטבע אע"פ שלא היו
        ראויים. אני עצמי זכיתי לבן זכר לאחר 10 שנים לאחר שהתפללתי
        בציון של הרב יצחק בן יצחק גברא ורבים עשו כן וראו ישועות ואף
        בציון הצדיק מזעוויל והדברים ידועים. מצורף סרטןון למטה.

        מעשה היה באדם שלא היו לו ילדים במשך 8 שנים, שאלתי אותו
        מה הכי קשה לו לעשות? הוא אמר לי שהכי קשה לו זה להתפלל
        במניין בבוקר. אמרתי לו אם תקפיד על תפילה במניין בבוקר
        במשך שנה שלימה אין לי ספק שתזכה לראות ישועות. הוא אמר
        שזה בלתי אפשרי. אז אמרתי לו, גם לשנות את הטבע לא תמיד
        אפשרי. אבל אני משוכנע שאם תמסור נפש בדבר שקשה לך מאוד
        למשך זמן ארוך בקביעות ובהתמדה, תראה ישועות. הוא אמר
        שהוא ינסה. בהתחלה הוא לא הצליח אבל ברגע שהוא קבל על
        עצמו והצליח לקום קבוע לתפילה במניין שנה שלימה אשתו מיד
        נקלטה להיריון. (האמת זה היה 11 חודש) ככה ש... לפעמים
        הישועה באה מוקדם יותר.

        מעשה היה באשה שלא זכתה לפרי בטן במשך 9 שנים, והרי
        לאחר 10 שנים יש רשות לבעלה לגרשה. מה עשתה? קיבלה
        על עצמה לכסות את הראש וחודש לאחר מכן זכתה להיפקד.
        וכבר כתב הרמב"ם שישנם 24 דברים המעכבים את הישועה
        ואת התשובה של האדם. הראשון שבהם הוא הכשלת הרבים
        ולכן אע"פ שמן השמים גזרו על אותה אשה שתלד, מה שעיכב
        אותה היה הכשלת הרבים, ברגע שהוסר המכשול באה הישועה.

        מעשה היה באדם שהייתה פרנסתו בדוחק, וקיבל על עצמו
        שברגע שתהיה לו פרנסה יקפיד לעשר מממונו לעניים בני
        תורה. קבל על עצמו לקבוע עיתים לתורה ולעשר מממונו
        וזכה שהתברכה פרנסתו. שנאמר: "עשר בשביל שתתעשר".

        לסיכום: מי שרוצה שה' יעשה את רצונו, ראוי שהוא עצמו
        יעשה רצון ה' מידה כנגד מידה. ע"פ דרך הטבע ראוי שאשה
        תוליד אלא אם כן אין לה רחם. ע"פ הטבע כל אדם ראוי שתהיה
        לו פרנסה אלא אם כן אינו עובד. ע"פ הטבע ראוי כל אדם שיזכה
        להתחתן ולהקים בית, אלא אם כן אינו יוצא לשידוכים או שמא
        התלבשה עליו קליפת הבררנות. ע"פ דרך הטבע ראוי לכל אדם
        שיהיה בריא אלא אם כן אוכל מאכלות הרעים ולא עושה ספורט.

        נ.ב - חשוב לדעת שאין ראוי לאדם לבקש שיעשו לו
        נס כי כל מי שעושים לו נס, מנכים לו מזכויותיו. (שבת לב.)
        כבר ראינו בכמה וכמה מקומות שאין הקב"ה עושה נס לחינם
        כי עשיית נס פרטי לאדם הרי היא כברייה של עולם חדש ממש.
        לכן ראוי לבקש ישועה בדרך הטבע ולא בדרך נס. בהצלחה.
        ...
          
          
        ...        חדשות אורלנוער
        • שבת בבית הרב
         שיעורי הרבנית מיטל מתקיימים בימי ראשון בבית הכנסת תפארת אחים. בימי שני בבית ספר אור לציון בשעה 20:30 לבנות בלבד
        • שיעורים קרובים
         שיעורי הרב רביד מתקיימים בימים ג',ה' בשעות 20:30 עד 23:00 ברחובות ברחוב שדרות מנחם רפאל 1 בביה"כ תפארת אחים (בתוך הפארק)
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות הווטסאפ: בנים - 052-6002339 | בנות - 054-2366227
        • מעוניינים להפיץ?
         מי שמעוניין להצטרף לרשימת ההפצה ולהפיץ שיעורים מוזמן לפנות אלינו בווטסאפ למספר 050-4106657
        • שיחה עם הרב
         מעוניינים לדבר עם הרב, ניתן להירשם בתחילת השיעור ולפנות לרב בסוף השיעור לקבלת קהל ללא תשלום ולשם שמים
        • שיעורי הרב
         שיעורי הרב רביד נגר מתקיימים בימים שלישי וחמישי בבית כנסת תפארת אחים בעיר רחובות ברחוב שדרות מנחם רפאל 1 בשעה 20:30

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים