התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        מזל דגים

        כבר בתחילת חודש אדר מתחילה הארת חג הפורים.
        ימים אלו הם ימים מסוגלים מאוד לישועות וע"י השמחה
        שישמח בהם האדם והמצוות שיקיים בהם האדם, יש
        בכוחו להפך הכל לטובה.
        ...

        לשמיעת אסטרולוגיה רוחנית כמעט מדוייקת על 
        בני מזל דגים כנסו לקישור הבא: "מעלת מזל דגים"
        .
        ..
        לשמיעת מזלות נוספים כנסו: "מה אומר המזל שלי?"
        .
        ..

        ...
        מעלת חודש אדר.

        אדר = א' , דר , האות א' רומזת להקב"ה שנקרא
        "אלופו של עולם" , מעבר לזה האות א' בנויה משלוש
        אותיות. אות י' למעלה , אות ואו באמצע ואות י' למטה
        בחודש זה השגחתו הפרטית של הקב"ה מצויה ביותר
        ולכן גם אם לפעמים נראה לאדם שה' יתברך מסתיר
        את פניו ממנו, אם יתאזר בסבלנות יגלה שהכל היה
        לטובה, בדיוק כפי שהיה במגילת אסתר, שה' הסתיר
        פניו מעם ישראל ובסוף זכו לגאולה ולשמחה עצומה.
        ...

        חודש אדר מסוגל לרפואה שלימה.
        דרשו חכמים אד"ר ראשי תיבות אני , ה' , רופאך.
        כשם שיש סגולה עצומה דומה בחודש אייר לרפואה 
        כך ע"י השמחה שאדם שמח זוכה לצאת מכל הצרות
        ואפילו מצרות קשות ונוראיות, אם יתחזק בחודש זה
        בתפילה ובשמחה יקויים בו: "כי בשמחה תצאון" 
        שע"י השמחה אדם זוכה לצאת מכל צרותיו. בתנאי 
        שלא יקטר ולא יקטרג , אלא יקבל ייסורים באהבה
        רמז לכך ראינו בפסוק: "יקם סערה לדממה ויחשו
        גליהם, וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם".
        ...

        הכל מתהפך לטובה.
        אדר מזלו דגים שהוא אחד ממזלות המים. כידוע
        מים יכולים להיות שקטים, אבל מים יכולים להיות
        סוערים. מתי זוכה אדם ששוככת מעליו הסערה? 
        כאשר מקבל ייסורים בשמחה ואהבה שנאמר:
        "וישמחו כי ישתוקו" , בסוד: "ה' ילחם לכם ואתם
        תחרישון" שע"י שאדם שותק ודומם. "וידום אהרון"
        זוכה לישועות גדולות עד אין חקר. וה' יתברך 
        מוביל אותו למחוז חפצו ומורה לו הדרך אשר
        ילך בה והמעשה אשר יעשה. ולא זו בלבד אלא
        שמסוגלת תפילתו של אדם שמקבל ייסורים 
        באהבה לעורר עליו רחמי שמים ועל אחרים
        עד שבפורים עצמו יכול אדם לבקש מה שירצה
        "עד חצי המלכות", שהשמחה של חודש אדר
        והתפילה של חודש אדר פועלות חצי. ובפסח
        זוכה לשאוב את החצי השני בליל הסדר אחרי
        כוס שניה שם מוזכר: "כאן הבן שואל" וכאן רשאי
        לשאול שוב ישועה המצטרכת לו באותו עניין
        וזוכה שתושלם תפילתו ויחיש ה' ישועתו.
        ...

        חודש זה מסוגל מאוד לפרנסה.
        אמרו חכמים (ביצה טו:) "הרוצה שיתקיימו נכסיו, 
        יטע בהן אדר" ודרשו חז"ל, מי שרוצה הצלחה בפרנסה, 
        ינצל את חודש אדר וישאב ממנו שמחה לכל השנה כולה. 
        וכבר אמר מוהר"ן (ספר המידות אות שמחה חלק שני סימן א') 
        מי שהוא שמח תמיד , מצליח תמיד. וראייה לדבר ניתן 
        ללמוד מהפסוק: "אדיר במרום ה'." כי אצל הקב"ה שורה 
        רק שמחה. שנאמר: "עוז וחדווה במקומו".
        ...

        מסוגל לסילוק העצבות וכל המרה שחורה מהאדם.
        וגילה רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א ששני דברים מונעים
        מהאדם להתחבר לקדושה ולתורה. א. עבירות שבידו.
        ב. עצבות. וכיון שחלפו ימי השובבים זכה אדם להזדכך
        מעבירות שבידו עוד למדנו שכל הפושט יד בחודש זה
        נותנים לו ולכן כל מי שיבקש מחילה ויעשה תשובה
        ודאי תקובל ברצון. ובעניין העצבות, ע"י השמחה
        הגדולה של חודש אדר יינצל ממנה.
        ...

        ומתי ידע אדם שזכה לשמחה אמיתית? כאשר אדם
        חש צורך לסייע ולשמח אחרים (צדקה), מעיד הוא על
        עצמו שהחלק להידבק במידת האמת. מעשי הצדקה
        פועלים בנפש האדם (שקל גימטריה נפש) וכשם שחודש
        אלול הוא חודש של תשובה והכנה לפני ר"ה. חודש אדר
        מהווה הכנה לחודש ניסן, "בניסן נגאלו ובניסן עתידים
        להיגאל". ובכוונה זיכנו הקב"ה שיחול חודש זה בסוף
        השנה כדי שאם לא זכה אדם לעשות תשובה במהלך
        השנה, לפחות יעשה תשובה באדר מתוך שמחה, כי
        העושה תשובה מאהבה זדונות נהפכים לו לזכויות
        (יומא פו:) ואפשר לראות רמז נפלא לדבר בדברים
        שאמר מוהראש: "ראש דברך אמת" (למפרע אדר)
        שאם עשה אדם תשובה למפרע אזי נחשב לו כאילו
        היה בשמחה מתחילה השנה.
        ...

        אין עין רעה וקללה שורה בו.
        מזל החודש הוא דגים, מזל של ברכה והצלחה. הדגים
        מכוסים מן העין ואין עין רעה שולטת בהם ואין קללה
        שורה בדגים לעולם
        (אפילו בזמן המבול לא מתו)
        לכן מזלם של ישראל בחודש זה גובר לפי שנמשלו
        ישראל לדגים. משה רבנו נולד בחודש זה. בחודש זה
        קיבלו ישראל את התורה בשמחה ואהבה בימי מרדכי
        ואסתר.  דגים הוא המזל היחיד שנקרא בלשון רבים
        למרות שאפשר לכנותו "דג" ואל תתמה ותאמר שמזל
        תאומים ומאזניים גם הם בלשון רבים, כיון שאין מאזן
        אחד, או תאום אחד, חייב שיהיה לו זוג, אבל דג לא
        חייב שיהיה לו בן זוג ולמרות הכל נקרא בלשון רבים
        לרמז על שני אדרים , אדר א' ואדר ב'.
        ...

        מעלת בני מזל דגים.
        בני מזל דגים הם אנשים בעלי אמונה רחבה מאוד,
        מבינים את נפש האדם, מסוגלים להתאים את עצמם
        לכל מצב בכל זמן, מסתגלים גם למציאות קשה,
        אנשים מאוד רוחניים, כשהחיים קשים בעיניהם עלולים
        לברוח ע"י שתיה, עישון או דמיונות. אבל הסוד הגדול
        והכח הגדול שלהם הוא כח התפילה. כיון שחודש זה 
        חל בסוף השנה, יש לו קשר לסוף הגוף ולכן בני מזל
        דגים בד"כ עשויים להתגלות כרגישים ברגליים ובעיקר
        בכפות הרגליים ובאצבעות הרגליים. בחודש זה נפטרו
        הצדיקים הבאים. משה רבנו, רבי יהודה החסיד, החיד"א,
        ר' אלימלך מליז'נסק, רבי יצחק מאיר מגור
        (חידושי הרים)
        והש"ך (רבי שבתאי הכהן) ועוד רבים. זכותם תגן עלינו
        ובעדנו ונזכה לגאולה ברחמים גמורים מהרה אמן.
        ...

        ברכה אישית לכל הקהילה.
        לי באופן אישי יש חיבה יתירה לחודש זה כיון שזכיתי
        להיוולד בו וידוע שמי שנולד בחודש זה גדול כוחו בתפילה.
        כל מה שנותר לי זה לברך אתכם בכל המצטרך לכם,
        בני חיי ומזוני בשפע רב ובשמחה עצומה אמן.

        ...

        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         חברים יקרים לאור המצב, כל השיעורים שמתקיימים, הם שיעורים אינטרנטיים. השיעורים יתקיימו בימי ראשון, שלישי וחמישי.
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות שלחו הודעת צרף למספרים הבאים: בנים - 052-6002339 | בנות - 054-2366227 ובע"ה תקבלו מסרון יומי מחזק מהרב רביד.
        • מקדשים שם שמים
         כל ערב בשעה 20:00 בערב מפעילים את הרמקול ומשמיעים במרפסות מעמד קידוש שם שמים.
        • שיחה עם הרב
         חברים יקרים לאור המצב, בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קהל של הרב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
        • משרד הבריאות
         חברים יקרים, הקפידו להישמע להוראות משרד הבריאות, הימנעו מהתקהלות, הקפידו לשמור מרחק ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה ברחמים בקרוב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים